luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2748 ha
Intravilan: 165 ha
Extravilan: 2583 ha
Populatie: 1860
Gospodarii: 647
Nr. locuinte: 647
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:

Comuna Fântânele este situată în partea de sud a judeţului Teleorman, pe DN 51 A Zimnicea - Turnu Magurele, care străbate localitatea de la est la vest.
Vecinii comunei sunt:
- est- oraşul Zimnicea
- vest- comuna Suhaia
- sud- fluviul Dunărea
- nord- comuna Izvoarele
Activitati specifice zonei:
Principala activitate economică este agricultura. Terenurile agricole şi păşunile naturale pot fi valorificate în scopul obţinerii de produse agricole şi zootehnice ecologice.

Activitati economice principale:
Zootehnie - SC INTERFERM SRL
Obiective turistice:
Fluviul Dunărea
Evenimente locale:
15 august- Ziua comunei
Facilitati oferite investitorilor:
Telefonie mobilă şi fixă
Iluminat public total
Drum asfaltat
Farmacie, poştă, societăţi agricole şi comerciale
Localitate tranzitată spre Mare şi Dunăre
Scutiri impozit
Dispensar medical
Proiecte de investitii:
Canalizare şi staţie de epurare
Introducerea gazului metan
Asfaltarea drumurilor comunale
Construcţia unui camin cultural nou
Împădurirea a 83 ha a unor terenuri neproductive- lucrări în curs de executare
Alte proiecte utile şi necesare unei dezvoltari economice şi sociale a comunei noastre.
Modernizare drumuri comunale - asfaltare
Pompă de apă
Extindere staţie radioficare
Teminare grădiniţă
Reabilitare dispensar
Amenajare teren fotbal
Reabilitare C.P.A.D.M